De Oudervereniging 

De Oudervereniging van De Tweeklank is opgericht op 17 januari 1995. Het doel van de Oudervereniging is om een positieve verrijking aan te brengen in de schooltijd voor leerlingen, ouders én de school. Dit doen we met elkaar. Verrijking en Verbinding zijn daarom belangrijke thema’s. Als ouder van een leerling op de Tweeklank bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Deze vereniging heeft ook een bestuur: de Ouderraad (OR). 

Wat doet de ouderraad (OR)
De OR bestaat uit een groep actieve ouders van leerlingen op de Tweeklank. Zij brengen namens alle ouders, de thema's Verrijking en Verbinding als volgt in praktijk: 

1.    Nóg leuker maken van het schooljaar 
Het organiseren van verschillende activiteiten voor de leerlingen en/of ouders. Zoals Sinterklaas, de kerstviering of carnaval. Of bijvoorbeeld, de Vossenjacht!    
 
2.    Ouders positief betrekken
De OR wil ouders helpen in hun contacten met de school, als een soort ‘wegwijzer’.  Ook helpen de feestelijke activiteiten in een positieve ervaring tussen ouders en school. De OR wil ouders enthousiasmeren om feedback te geven en/of te helpen bij activiteiten!    

3.    Samen de school helpen
Team de Tweeklank kan bij de OR terecht met vragen, als ‘klankbord’. Andersom kan de OR namens ouders onderwerpen bespreekbaar maken met het team van de Tweeklank. 
 
4.    De OR is zichtbaar  
Belangrijk is natuurlijk dat ouders weten wie in de OR zitten. De OR leden dragen daarom herkenbare schoolshirts bij activiteiten. Ook zal de communicatie steeds verder worden uitgebreid, daarbij wordt ook gebruik gemaakt van foto’s. Onderaan deze pagina is te zien welke ouders lid zijn van de OR. 

De OR vormt een schakel in activiteiten voor leerlingen, ouders en de school. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de ouderbijdrage.  Om dit goed te kunnen organiseren, vergadert de OR minimaal 7x per jaar en is de OR in verschillende activiteiten-commissies actief. 

Huishoudelijk
  • Alle ouders worden automatisch lid van de oudervereniging bij aanmelding van hun kind op school.
  • Voor de kinderen betalen de ouders een vrijwillige ouderbijdrage die voor het schooljaar 2015/2016 is vastgesteld op € 24,00 per kind. Voor dit bedrag wordt een factuur thuis bezorgd die voldaan kan worden op het volgende bankrekeningnummer: NL65INGB0004066254.
    De ouderbijdrage wordt aan het begin van ieder schooljaar vastgesteld. Een eventuele verhoging wordt ter goedkeuring aan de MR voorgelegd.
  • De kosten voor het schoolreisje worden rond 1 maart apart in rekening gebracht. Deze kosten zijn verplicht. De hoogte van dit bedrag is jaarlijks afhankelijk van de gekozen bestemming.
  • Ouders/verzorgers die lid willen worden van de OR kunnen dat op een van de vergaderingen kenbaar maken. Elke ouder/verzorger kan toetreden tot de OR. Alleen in het geval van een te groot aantal aspirant OR-leden moeten er verkiezingen gehouden worden.
  • Financiële verantwoording legt de OR jaarlijks af middels het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt op de website van De Tweeklank geplaatst. In dit jaarverslag geeft de OR een terugblik over het afgelopen schooljaar. Tevens is er openheid over de financiën.
  • De OR beschikt over een eigen e-mailadres: OR-detweeklank@hotmail.com.  Heeft u vragen over het jaarverslag, wilt u een opmerking kwijt of wilt u ergens op reageren, mail dan naar dit adres. Eén van de OR-leden aanspreken op het schoolplein kan natuurlijk ook.

 
De bestuursleden
Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit drie leden, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast is er een aantal leden.

Dagelijks bestuur:
Adwin van Groeningen (ambtelijk secretaris)
Michel van Beek (penningmeester)
 


Notulen van onze ORvergaderingen kunt u nalezen in SchouderCom

Ons jaarverslag is terug te lezen in SchouderCom
 

Nieuws
brief
Prik
bord
Inschrijf
formulier